Bliv samarbejdspartner

Din virksomhed eller organisation kan gøre en forskel

Mangel på uddannelse er nutidens fattigdom. I dag er det kun 27 procent af udsatte børn og unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse seks år efter folkeskolen – blandt deres ikke-udsatte kammerater er det tal oppe på hele 77 procent (KL Nøgletal, 2019). Det er problematisk, fordi uddannelse ofte er en løftestang for barnets sociale liv samt nøglen til at skabe et godt liv.

Du og dine kolleger kan være med til at hjælpe anbragte børn til at få en uddannelse ved at være mentor 1-2 timer om ugen efter arbejde. En mentor er en frivillig voksen, der tilknyttes det enkelte barn og hjælper med lektier og andre skolerelaterede udfordringer.

Hjælp Lær for Livet med mentorrekruttering

Vi ved, at en af de bedste måder at finde gode og stabile mentorer på er ved at indgå samarbejde med virksomheder og organisationer, som kan støtte op om og udbrede kendskabet til Lær for Livet blandt deres ansatte og blandt deres medlemmer. Lær for Livet mangler løbende mentorer i dit lokalområde – vi har derfor brug for din hjælp.

Hvad kan din virksomhed få ud af samarbejdet?

Samarbejdet med Lær for Livet betyder, at din virksomhed eller organisation målretter arbejdet inden for social ansvarlighed, så du og dine kollegaer involveres i en lokal indsats, der slår ring om udsatte børn i nærområdet.

Hvad kan din virksomhed gøre nu og her?

Det er en kæmpe hjælp for Lær for Livet, hvis din virksomhed eller organisation spreder budskabet om behovet for mentorer blandt jeres kolleger eller medlemmer. Det kan I gøre nemt og enkelt ved at;

  • sprede budskabet på mail, intranet og i nyhedsbreve
  • hænge plakater op i kantinen eller andre steder
  • fortælle om Lær for Livet på et fællesmøde.

Lær for Livet leverer gerne plakater, mailtekster og gode historier fra mentorer, som kan bruges på virksomhedens intranet, nyhedsbreve, årsrapporter m.v. med henblik på at synliggøre samarbejdet. Der er også mulighed for at få virksomhedens eller organisationens logo på Lær for Livets hjemmeside.

Hvis I vil inddrages yderligere i Lær for Livets indsats, tager vi meget gerne en dialog med jer om mulighederne herfor. Vi kommer også meget gerne og fortæller om vores arbejde.

Vil du være med?

Kontakt direktør Karen Haumann på mail: kh@laerforlivet.dk

eller telefon 61 15 64 44, hvis du vil høre mere om samarbejdsmulighederne.