Om Lær for Livet

I Danmark har vi lige og fri adgang til uddannelse, men langt fra lige muligheder for at gennemføre den. Vi ved, at uddannelse er den væsentligste beskyttelsesfaktor mod at ende i arbejdsløshed, hjemløshed, kriminalitet og misbrug – uddannelse er med andre ord en god investering for den enkelte og for samfundet.

Kun 3 ud af de 10 udsatte børn består i dag Folkeskolens Afgangsprøve (FSA) i 9. klasse. Det gælder for 9 ud af 10 af deres ikke-udsatte kammerater. Denne forskel vokser i børnenes videre uddannelsesforløb, hvor det blandt de udsatte elever i 9. og 10. klasse kun er 46 procent, der påbegynder en ungdomsuddannelse i form af en gymnasial- eller erhvervsfaglig uddannelse inden for ni måneder efter, de har forladt grundskolen. Blandt ikke-udsatte er andelen på 87 procent. (KL: Udsatte børn nøgletal 2020).

Lær for Livet er et langsigtet læringsprogram, der skal styrke anbragte og udsatte børns læring og livsduelighed. Lær for Livet skal bidrage til, at anbragte og udsatte børn og unge styrker deres faglighed og personlige kompetencer, får øget lyst til læring og opnår bedre trivsel. På lang sigt skal Lær for Livet bidrage til, at børnene får mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe et godt liv for sig selv.

Lær for Livet består af tre indsatser  

Learning Camp

Learning Camp er startskuddet på børnenes seksårige forløb i Lær for Livet. På Learning Camp er traditionelle klasseværelser med borde og stole erstattet af alternative læringsmiljøer.

Mentorordning

Alle børn i Lær for Livet får tilknyttet en frivillig mentor, der hjælper med lektier og alment dannende aktiviteter, der styrker barnets læring og livsduelighed.

Brobygning

Brobygning er et initiativ, der har til formål at forankre børnenes læring i hverdagen, og at alle kræfter omkring barnet arbejder i samme retning.

Omsorgsfuld Læring

Omsorgsfuld læring handler om at støtte børnene ved at anerkende deres styrker og erfaringer og på den baggrund stille krav til fagligheden.

Læs mere