E-læring for Mentorer

Velkommen til dette digitale kursus for mentorer i Lær for Livet.

Når du har taget kurset, håber vi, at du føler dig bedre klædt på til rollen som mentor for et udsat barn.

Du vil bl.a. få at vide:

  • Hvorfor mentorrollen er vigtig.
  • Hvilke kendetegn, der kan være ved de børn, der er med i Lær for Livet
  • Hvilke reaktionsmønstre, du kan møde hos dit mentorbarn.
  • Hvordan du kan møde dit mentorbarn og skabe en god relation.
  • Hvilke pædagogiske værktøjer, du kan bruge til at fremme mentorbarnets indlæring.
  • Hvordan du passer på dig selv og dit mentorbarn.

Derudover vil du blive stillet over for nogle øvelser, der indeholder forskellige dilemmaer, du vil kunne møde i din mentorrolle.

Kurset tager 30-40 minutter at gennemføre.

Husk at tænde for lyden.

E-læring for mentorer