Tilmelding af børn

Sådan visiteres børn og unge ind i Lær for Livet

Når et barn eller en ung starter i Lær for Livets læringsprogram, har en kommune forud gennemført en visitationsproces. Den er foregået i tæt samarbejde mellem kommunen og Lær for Livet. Kernen i samarbejdet er det enkelte barns trivsel og udvikling.

Nye børn og unge visiteres én gang årligt med visitationsfrist 1. marts. Deres første Learning Camp afholdes i sommerferien.

Børn og unge visiteres ud fra fastlagte kriterier

Overordnet skal de børn og unge, der visiteres til Lær for Livets seksårige læringsprogram, opfylde nogle kriterier for at blive taget i betragtning til forløbet.

Børnene skal opfylde følgende kriterier:

1) Barnet skal enten være anbragt, have forebyggende foranstaltninger, som kommunen anvender for at støtte børn i udsatte positioner samt deres familier, eller have behov for at modtage supplerende undervisning eller anden faglig støtte.

2) Barnet skal være mellem 9 og 13 år. Det vil sige, at barnet ved gennemførelse af første Learning Camp skal være fyldt minimum 9 år og maksimum 13 år. I Lær for Livet UNG er målgruppen 16 og 23 år.

3) Barnet skal være kognitivt inden for normalområdet, det vil sige være normalt begavet, men barnet må gerne gå i specialklasse. Kommunen vurderer det enkelte barns egnethed til programmet – eventuelt i dialog med Lær for Livet, som i tvivlstilfælde gerne indgår i dialog om, hvorvidt det enkelte barn vil være i stand til at gennemføre Learning Camp og indgå i en mentorrelation.

Samarbejdskommuner og partnerkommuner

Lær for Livet er finansieret i en kombination af fonde, virksomheder og kommuner med deltagende børn og unge. Lær for Livets samarbejde med de enkelte kommuner er præget af to overordnede samarbejdsmodeller: Kommunerne kan enten samarbejde med Lær for Livet ved at være samarbejdskommune eller partnerkommune. Samarbejdskommunerne har ikke forpligtet sig til at visitere et fast antal børn hvert år, hvorimod partnerkommunerne har en flerårig aftale om et fast, større optag af børn gennem flere år. Sidstnævnte samarbejdsmodel gør det også muligt at søge ekstra fondsfinansiering til en større medfinansiering af pladserne i programmet.

Kommuner tilbyder børn og unge en plads i Lær for Livet

Visitationen af børnene og de unge er selvfølgelig en sammensat proces både for partnerkommuner og samarbejdskommuner. Antallet af pladser er som nævnt fastlagt for partnerkommuner, hvorimod samarbejdskommuner typisk i efteråret overvejer deres behov for pladser det kommende år, og meddeler dette til LFL.

Både samarbejdskommuner og partnerkommuner formidler tilbuddet til de relevante forældre, til eventuelle anbringelsessteder og til de børn og unge, som vil have gavn af et forløb i Lær for Livet. Det er Lær for Livet, der har udarbejdet informationsmateriale til familierne, som bliver stillet til rådighed for kommunen.

Lær for Livet står til rådighed for sparring i visitationsprocessen og bidrager også gerne til at klæde fagprofessionelle på til den proces. Den 1. marts indsender kommunerne data til Lær for Livet på de børn, der er blevet visiteret til programmet. Nu er formalia på plads, og der er underskrevet samtykke fra børnenes forældre.

Kontakt og opstart i Lær for Livet

Når Lær for Livet har modtaget information om de børn og unge, som er blevet en del af Lær for Livets forløb, bruger sekretariatet i Lær for Livet en stor del af foråret på at kontakte de nye hjem eller anbringelsessteder. Det gør vi for at give børnene og deres voksne en god start og for at hente relevant viden om barnet. I denne proces kontakter Lær for Livet også barnets lærer og indhenter viden om barnets udvikling.

Med sommerens indtog bliver børnene og børnenes voksne introduceret mere konkret til deres seksårige forløb i Lær for Livet. Det gør de for eksempel med et kick off-arrangement i juni, hvor børnene blandt andet møder de andre børn og flere af de camp-voksne, de kommer til at være sammen med på camp.

Cirka en måned efter kommer børnene endelig på deres første Learning Camp, hvor starten på de næste seks år i Lær for Livet går løs.

I løbet af efteråret – og ofte før – er de fleste af børnene allerede begyndt at mødes med deres frivillige mentor. Mentorerne har Lær for Livet løbende rekrutteret og matchet op med et af de nye Learning Kids, med henblik på at motivere og støtte barnets faglige og personlige udvikling.

Lær for Livets sekretariat sørger for at holde kommunerne underrettet og informeret om barnets udvikling i Lær for Livet. Samtidig leverer kommunerne information om eventuelle ændringer i barnets liv og støtter op om fastholdelse i programmet.

Er du kommune kan du læse mere om kommunesamarbejde her: https://laerforlivet.dk/velkommen-til/kommuner/tilmeld-et-barn/