Tilmeld et barn

Tilmeld et barn

Denne side henvender sig til de samarbejdskommuner, der ønsker at tilmelde et barn til Lær for Livet. På siden kan du læse om, hvilke børn, der kan tilmeldes programmet. Du kan også reservere pladser til de børn kommunen ønsker at visitere til Lær for Livet og finde bilag til tilmelding i år 2023.

Hvad er en samarbejdskommune? Find ud af, hvad et samarbejde med Lær for Livet indebærer.

Deadline for reservation og tilmelding

Kommunens deadline for reservation af pladser til det antal børn, der ønskes tilmeldt, er mandag den 2. januar 2023. Herefter er det kommunens opgave i samarbejde med Lær for Livet at visitere børn til programmet. Kommunen er velkommen til at skrive eller ringe til Lær for Livet, hvis der er brug for hjælp til visitationsprocessen. Lær for Livet kommer også gerne til møde i kommunen, så vi sammen kan sparre i forhold til udvælgelsen af børn og unge.

Kommunen skal sende data på de visiterede børn til Lær for Livet, senest den 1. marts 2023. Efter visitationsprocessen skal bilag om tilmelding udfyldes, underskrives og afleveres til Lær for Livet. Materialet skal sendes krypteret i en mail eller via Lær for Livets e-Boks. Bilag 1 er en aftale om visitation, bilag 2 er en privatlivspolitik, mens bilag 3 er en samtykkeerklæring, der skal underskrives af barnets forældremyndighedsindehavere. Bilagene finder du herunder sammen med to pjecer henvendt til barnets hjem.

Visitation af børn til programmet

Lær for Livet er sat i verden for at rumme mange og meget forskellige børn. Børnene i programmet skal dog opfylde følgende kriterier:

  1. Barnet skal enten være anbragt eller have forebyggende foranstaltninger, som kommunen anvender for at støtte udsatte børn og unge samt deres familier.
  2. Barnet skal være mellem 9 og 13 år. Det vil sige, at barnet ved gennemførelsen af første Learning Camp skal være fyldt minimum 9 år og max 13 år.
  3. Barnet skal være kognitivt inden for normalområdet, dvs. være normalt begavet, men må gerne gå i specialklasse.

Barnet kan fortsætte i Lær for Livet også selvom barnets socialsag afsluttes. Finansiering kan ske efter Servicelovens §§ 52 eller 11 eller efter folkeskolelovens § 5.

Hvilke børn er egnede?

Alle børn, der opfylder tilmeldingskriterierne, er velkomne. De skal blot kunne indgå i et konstruktivt og udviklende læringsfællesskab med andre børn og voksne. Kommunen vurderer det enkelte barns egnethed til programmet – eventuelt i dialog med Lær for Livet, som i tvivlstilfælde gerne indgår i dialog om, hvorvidt det enkelte barn vil være i stand til at gennemføre campen og indgå i en mentorrelation.

Når barnet først er tilmeldt Lær for Livet, varer deltagelsen i seks år. Er barnet anbragt, men bliver hjemgivet eller flytter undervejs, fortsætter mentorordningen og barnets tilknytning til Lær for Livet i samme omfang som før hjemgivelsen/flytningen. Pladsen i Lær for Livet kan derfor ikke gives videre til et andet barn.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om programmet, så ring gerne til Lær for Livet på telefonnummer 6115 6444, eller skriv til projektkoordinator Charlotte Boe Hede

Skriv til os