Læs Sammen

Læs Sammen: Lær for Livets læseindsats

Der findes meget begrænset dansk forskning om indsatser til at styrke læseforståelse og sprogfærdigheder. VIVE- Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd henviser til en forskningsoversigt udarbejdet af norske forskere, som samler 43 undersøgelser på området. Forskningsoversigten viser, at indsatser der er målrettet små grupper under 10 personer eller en 1:1 relation er særlig effektiv, når det handler om at højne skoleelevers sprogfærdigheder og læseforståelse. På den baggrund har Lær for Livet søsat initiativet ”Læs Sammen”, der bygger på den oprindeligt engelske metode Guided Reading.

”Læs Sammen” tager udgangspunkt i, at alle børn i indsatsen læser med en eller flere voksne i forskellige sammenhænge. Det kan fx være deres forældre, plejeforældre, mentor eller andre. Desuden benyttes metoden i små grupper på Lær for Livets camps, hvilket styrker genkendeligheden hos børnene. Lær for Livets læsekonsulent står til rådighed med læsefaglig sparring samt inspiration og udvælgelse af bøger, der passer til det enkelte barns niveau og interesser, og barnets mentor modtager et kursus i læsemetoden. Bøgerne udsendes i bogpakker til den voksne, der læser med barnet, og returneres efterfølgende til Lær for Livet. Til samtlige titler medfølger en læsevejledning, der har til formål at styrke barnets udbytte ved at guide den voksne til at ”stilladsere” dvs. sætte strukturerede rammer om læsningen og stille spørgsmål undervejs.