Brobygning

Hvad er brobygning i Lær for Livet, og hvorfor er det vigtigt?

I Lær for Livet er vi optaget af, hvordan vi kan styrke og tilpasse vores samarbejde med børnenes hjem, skoler og rådgivere, så barnets deltagelse i programmet opleves som meningsfuldt for både barnet selv og de voksne. Vi tror nemlig på, at det vedvarende samarbejde på tværs gennem barnets seks år i programmet er udslagsgivende, hvis vi skal lykkes med at løfte børn og unge i udsatte positioners læring og livsduelighed. Et tværsektorielt samarbejde som også forskningen understreget vigtigheden af, Derfor har vi i Lær for Livet et stort fokus forankringen i børnenes hverdagsliv, hvortil brobygningen til både hjemmelæringsmiljø, de fagprofessionelle samt fritidsliv spiller en afgørende rolle.

Et styrket hjemmelæringsmiljø

Workshops ved aflevering på camp
Overleveringssamtale ved afhentning på camp
Læringspakke
Diplom, hilsen fra de voksne, skønlitteratur tilpasset niveau og interesse, BørneAvisen samt legetøj i tråd med campens pædagogiske tema.
Opfølgningsmail efter camp
Læs sammen for mentor og hjem

 

Et styrket tværsektorielt samarbejde

Løbende videndeling og erfaringsudveksling (inkl. survey forinden opstart)
Workshops og/eller webinarer tilpasset kommunens behov og ønsker – både inden opstart såvel som undervejs
Opfølgningsmail

 

Et styrket fritidsliv

Lokale Learning Clubs med fokus på positive børnefællesskaber og brobygningen til det etablerede fritids- og foreningsliv.