LÆR FOR LIVET UNG

Lær for Livet UNG er en indsats skabt af de unge – til de unge. Indsatsen er målrettet unge i mellemrummet. Det vil sige unge, som står på tærsklen til et ungdomsliv med uddannelse, erhvervserfaring og selvstændig livsmestring, hvor det kan være svært at navigere og finde fodfæste. Vores mål er at styrke de unge i deres afgørende ungdomsår og stå bag dem, når de forsøger at finde vej i uddannelsessystemet, på vej mod arbejdsmarkedet og ind i unge- og voksenlivet.

Lær for Livet Ung

Indsatserne i Lær for Livet UNG

Lær for Livet UNG vil bidrage til at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse og løfter deres motivation og potentiale til at styrke deres egen livsmestring.

Det vil vi gøre ved tre fokusområder med indsatser, der har til formål at nå hele vejen rundt om den unge:

FÆLLESSKABER

Den unge bliver en del af et stærkt og trygt fællesskab med andre unge i deres område og på tværs af landet. Her kan man dele erfaringer med forvirrende skattepapirer, dates eller eksamener. De unge sætter dagsordenen! Man kan fx deltage på:

  • Unge-camps to gange om året.
  • En buddy-sparring, som er et ungt menneske nogenlunde samme sted i livet som dig.
  • Lokale ungenetværk, hvor andre unge fra Lær for livet deltager.

POTENTIALE I MELLEMRUMMET 

I overgange mellem uddannelser eller job får den unge en ekstra hjælpende hånd med at se nye potentialer i deres næste skridt. Måske med en smagsprøve på en uddannelse eller karrierevej? Eller måske vil de gerne prøve at være en del af et anderledes arbejdsfællesskab? Det vil vi støtte og hjælpe den unge med gennem fx:

  • At blive rollemodel på Lær for Livets børnecamps.
  • Praktikforløb.

RESSOURCEFULDE VOKSNE

Den unge får relationer til voksne, som ser dem og deres potentialer. De voksnes opgave er at hjælpe med at styrke den unges selvtillid og faglige kompetencer, så de kan nå derhen, hvor de gerne vil være. Det sker via fx:

  • En mentor.
  • En unge-advisor.

EN NØDVENDIG INDSATS

45.000 unge står lige nu uden job og uddannelse. Alt for mange unge, der vokser op med svære livsomstændigheder, bliver ekskluderet fra samfundets fællesskaber. Og det er på trods af at meningsfulde fællesskaber er en vigtig nøgle til både trivsel og til at lykkes på vejen til selvforsørgelse og et godt voksenliv.

Lær for Livet har gennem 10 år gjort en indsats for børn og unge i folkeskolen. På baggrund af de mange positive erfaringer herfra og stærke ungestemmer, er Lær for Livet og Bikubenfonden med understøttelse fra SUS Socialt Udviklingscenter indgået i et samarbejde om at udvikle en ungeindsats i regi af Lær for Livet.

Lær for Livet UNG tager ansvar for, at unge i udsatte positioner sikres et relevant følgeskab i overgangen til voksenlivet. Derfor er Lær for Livet UNG en fleksibel helhedsindsats i tæt samarbejde med kommunerne.

Programmet Lær for Livet UNG er i skrivende stund i fuld gang med at blive udviklet og afprøvet.