Mentorordning

 

Hvorfor har Lær for Livet en mentorordning?

Langt de fleste børn i Danmark indgår i naturgivne, stabile og kontinuerlige relationer med deres forældre. Det privilegium nyder anbragte og udsatte børn ikke. Børnene oplever brudte relationer med forældre, plejeforældre, voksne på anbringelsesinstitutioner, lærere osv. Børnenes netværk begrænser sig ofte til voksne med tilknytning til offentlige instanser. De mange brudte relationer skaber særlige udfordringer for anbragte og udsatte børn.

Mentorrollen kan være afgørende

Alle børn i Lær for Livet skal så vidt muligt tilknyttes en frivillig mentor, som følger dem i alle seks år i Lær for Livet. Den frivillige mentor skal bidrage til, at barnet bliver motiveret og støttet i på sigt at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Støtten fra mentor skal opretholde det faglige løft og den lyst tillæring, som barnet får på Learning Camps.

Formålet med mentorordningen i Lær for Livet er at give børnene mulighed for at opbygge en kontinuerlig voksenrelation, der står helt uden for dette netværk. En voksen, ressourcestærk mentor har mulighed for at åbne op for børnenes oplevelsesverden og bidrage med input fra nye perspektiver. Forskning viser, at sådanne kontinuerlige voksenrelationer kan have afgørende betydning for anbragte og udsatte børns trivsel og succes i uddannelsessystemet. En værdifuld voksenrelation er positiv, styrkende og berigende for barnet, som gennem mentors interesse, engagement og støtte får mulighed for at udvikle sig fagligt – og i sidste ende gennemføre en ungdomsuddannelse.

Ansøg om at blive frivillig mentor for et barn i dit nærområde

Om mentorrollen 

At være mentor i Lær for Livet er både spændende og udfordrende. Børnene er motiverede for at lære, men lever til tider under svære betingelser og vilkår.

Mentor er en ressourcestærk voksen, der i kraft af sine kompetencer kan hjælpe med lektier to til fire gange om måneden. Mentor er således en faglig støtte for barnet, som også giver barnet nogle almen dannende oplevelser som fx teater- og museumsbesøg.

Et læringsprogram – ikke et behandlingstilbud
Lær for Livet er et læringsprogram, og derfor skal mentor primært skabe værdi for mentorbarnets læring og almene dannelse og skal således ikke bevæge sig over i en behandlerrolle. Styrken ved mentorordningen er netop, at mentor står uden for behandlersystemet.

Læs også: Via lektieløsning til venskab

Arbejdet er frivilligt
Erfaringen viser, at det har positiv betydning for barnet at indgå i en relation med en voksen, der er uafhængig af det offentlige system, og som har valgt at støtte barnet af lyst og et godt hjerte. Derfor er rollen også ulønnet, og man er bundet i minimum 18 måneder for at skabe stabilitet for barnet.

Mentoren er konstruktiv
Som mentor støtter du dit mentorbarn ved at bruge dine personlige, faglige og sociale kompetencer. Dit fokus ligger på barnets potentiale fremfor svagheder, og du støtter ham eller hende i at tage ansvar for egen læring, udvikling og fremtid.

Udvælgelse af mentorer

Mentorkandidaterne i Lær for Livet gennemgår en grundig udvælgelsesproces. I udvælgelsen lægger Lær for Livet vægt på faglighed, arbejdserfaring, leveforhold, geografi, personlighed og ikke mindst motivation.

Alle mentorer kommer på en obligatorisk uddannelsesweekend og tilbydes derudover mentorsparring tre gange årligt. Der indhentes både børne- og straffeattest på mentorerne, inden de mødes med deres mentorbørn første gang. De udvalgte mentorer skal kunne se sig selv i mentorrollen i Lær for Livet i mindst 18 måneder – og meget gerne længere.

Læs også: Ikke en badeferie at være mentor

Krav til mentor

  • Skal være fyldt 18 år
  • Forpligter sig i mindst 18 måneder
  • Har som minimum gennemført en ungdomsuddannelse
  • Har en ren straffe- og børneattest
  • Skal deltage i en obligatorisk mentoruddannelse og to ud af tre årlige mentorsparringer.

Ansøg om at blive frivillig mentor for et barn i dit nærområde