Bliv frivillig mentor

Bliv mentor!

Alle børn har håb og drømme for deres fremtid, men nogle har brug for en ekstra hjælpende hånd for at komme godt på vej i livet.

En mentor kan både være en lektiehjælper og en voksenven. Som frivillig mentor i Lær for Livet er du med til at gøre en forskel for et anbragt eller udsat barn , som har brug for din hjælp til at lære om de små såvel som de store ting i livet. Du mødes 2-4 gange om måneden med et barn mellem 9 og 15 år, som har brug for din hjælp til at lære om både den lille tabel og de store ting i livet.

Freja på 9 år drømmer om
at blive blomsterhandler

Bliv frivillig mentor for Freja, og hjælp hende med at tro på, at hun ”for ´faen kan blive til noget”. Udfyld vores ansøgningsformular og bliv kontaktet af Lær for Livet for at høre mere. Har du spørgsmål, så kan du skrive til frivilligteamet på: mentor@laerforlivet.dk eller ringe på 29908328.

Bliv mentor

 

Den røde tråd

Kig på Danmarkskortet herunder

Kortet opdateres løbene. Hvis du ikke kan finde din egen by på kortet, men gerne vil bidrage så kontakt os, vi har flere frivilligjobs.

Hele Danmark

Hele Danmark

Aarhus

Assens

Bjerringbro

Dragør

Esbjerg

Espergærde

Fredensborg

Fårevejle

Hals

Hedehusene

Helsingør

Herlev

Horbelev

Højbjerg

Højby

Hørsholm

Hørve

Jerslev Sj

Kalundborg

Kolind

København

Lystrup

Løsning

Nykøbing Sjælland

Nørre Asmindrup

Nørresundby

Odder

Ribe

Roskilde

Rønne

Skanderborg

Skjern

Snekkersten

Stensved

Sulsted

Svinninge

Thisted

Tjæreborg

Tranbjerg

Tune

Taastrup

Vig

Vodskov

Østbirk

Ålsgårde

Se tre videoer om mentorordningen

Podcast – Lyt for Livet

“Alle i mit liv fik penge for at være der – bortset fra Linda.” Sådan fortæller 19-årige Jasmin Heilmann i første afsnit af Lær for Livets nye podcast ”Anbragt”. Gennem otte år har Linda været frivillig mentor for Jasmin, og det har gjort en verden til forskel. Lyt til podcastet her.

FAQ – Spørgsmål fra ansøgere og mentorkandidater

Her kan du læse vores svar på ofte stilledes spørgsmål fra ansøgere og mentorkandidater

Om at have en mentor

En mentor kan både være lektiehjælper og voksenven. Se videoen, hvor tre unge fra Lær for Livet fortæller om at have en mentor, der støtter både fagligt og socialt gennem flere år.

Hvad kendetegner en god mentor?
En god mentor

 • Vil gøre en forskel i et udsat barns liv.
 • Ønsker at støtte barnet fagligt.
 • Kan binde sig i minimum 18 måneder.
 • Ser sig selv som en god rollemodel for barnet
 • Har som minimum gennemført en ungdomsuddannelse.
 • Har tid, lyst og overskud til at mødes 2-4 gange om måneden med sit mentorbarn
Som mentor får du
 • Tre årlige mentorsparringer med andre mentorer i dit område.
 • Netværk med andre mentorer i hele landet.
 • Fagligt materiale til at understøtte barnets læring.
 • Et årligt rådighedsbeløb til kulturelle oplevelser med barnet – fx til museums- eller biografbesøg
Hvor og hvornår
Lær for Livet anbefaler, at I mødes 1-2 timer en fast dag om ugen 2-4 gange om måneden. I ferieperioder aftaler du selv med dit mentorbarn, om møderne skal finde sted eller ej. Møderne kan finde sted både hos dig privat, hos mentorbarnet eller f.eks. på et bibliotek. Tal med dit mentorbarn og hjemmet om, hvad der passer bedst. Det er mentor, der sørger for, at møderne finder sted.

Hvem kan blive mentor?
Lær for Livets frivillige mentorer er typisk mellem 22 og 72 år og kan være alt fra ingeniør til lærer, under uddannelse, eller de har måske forladt arbejdsmarkedet. Fælles for de mentorer, Lær for Livet rekrutterer er, at de gerne vil gøre en forskel for et anbragt barn, at de er stabile, har overskud til opgaven, og at de kan og vil agere som en god og motiverende rollemodel for barnet.

For at blive mentor skal du være fyldt 18 år og kunne forpligte dig til mentorordningen i min. 18 måneder. Derudover skal du:

 • Som minimum have gennemført en ungdomsuddannelse
 • Have bopæl i nærheden af barnet eller være villig til at transportere dig en længere distance
 • Kunne fremvise ren straffe- og børneattest
 • Deltage på et to-dages uddannelsesforløb.
Om mentorrollen
At være mentor i Lær for Livet er både spændende og udfordrende. Børnene er motiverede for at lære, men lever til tider under svære betingelser og vilkår. Læs mere om mentorordningen her eller se film nedenfor.
Adgang til introkurser og supervision
Før du starter i rollen som mentor, inviteres du på Lær for Livets introduktionskursus, hvor du vil blive klædt godt på til opgaven som mentor. Du vil som mentor løbende have adgang til professionel supervision.
Aktiviteter med dit mentorbarn
Møderne med dit mentorbarn har først og fremmest et fagligt fokus. Derfor vil møderne naturligt dreje sig om at lave lektier. Det indebærer f.eks. at:

 • Skrive en stil
 • Læse højt for hinanden
 • Lave matematikopgaver
 • Forberede en præsentation
 • Tale om faglige udfordringer.

Med støtte fra Lær for Livet udarbejder du sammen med dit mentorbarn en plan med konkrete faglige mål. Vigtigt er det, at du som mentor løbende gør både små og store fremskridt til en succesoplevelse for barnet.

Rekrutteringsprocessen
Lær for Livet gennemfører altid en grundig vurderingen af mentorkandidaten forud for et match med barnet. Rekrutteringsprocessen består af følgende trin:

 • Udfyld ansøgningsformularen her.
 • Dernæst gennemfører Lær for Livet et telefoninterview, og der indhentes børne – og straffeattest.
 • Efterfølgende mødes du med en repræsentant fra Lær for Livet til en personlig samtale.
 • Til sidst finder man så ud af, om der er et match mellem kandidaten og et mentorbarn.
Arbejdet er frivilligt
Erfaringen viser, at det har positiv betydning for barnet at indgå i en relation med en voksen, der er uafhængig af det offentlige system, og som har valgt at støtte barnet af lyst og et godt hjerte. Derfor er rollen også ulønnet. For at skabe stabilitet for barnet, skal du kunne se dig selv i rollen i minimum 18 måneder.
Mentoren er konstruktiv
Som mentor støtter du dit mentorbarn ved at bruge dine personlige, faglige og sociale kompetencer. Dit fokus er at hjælpe barnet med at realisere sit potentiale.
Kort om lær for livet
Lær for Livet er et seksårigt læringsprogram målrettet børn og unge i udsatte positioner. Formålet er at støtte børnene fagligt og personligt, så de på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe et godt liv for sig selv. Lær for Livets læringsprogram gennemføres i samarbejde med 47 af landets kommuner, som visiterer og medfinansierer børnenes deltagelse i programmet. Børnene er mellem 9 og 13 år, når de starter deres seks-årige forløb i Lær for Livet.

Et projekt som giver mening

Lær for Livet har siden 2013 matchet frivillige mentorer med Learning Kids, der er en del af Lær for Livets læringsprogram – og med gode resultater. Hele 8 ud af 10 unge i Lær for Livet består folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse. Det gælder for kun 3 ud af 10 unge i udsatte positioner.

LB Forsikring støtter Lær for Livets mentorordning

LB Forsikring bidrager med 4 mio. kr. over de næste tre år til at styrke mentorordningen for anbragte børn. Derudover vil LB Forsikring også bidrage med at skaffe nye mentorer til de ca. 100 nye børn, der optages i programmet årligt. Det gøres blandt LB Forsikrings medlemmer, som for en stor dels vedkommende er undervisere, social- og sundhedsansatte.

Målsætningen er at øge antallet af anbragte børn, der gennemfører en ungdomsuddannelse, skabe ny viden og sprede de gode metoder til gavn for endnu flere anbragte børn.

Læs mere på LB Forsikrings hjemmeside