Bliv frivillig mentor

Bliv mentor!

Alle børn har håb og drømme for deres fremtid, men nogle har brug for en ekstra hjælpende hånd for at komme godt på vej i livet. Bliv frivillig mentor!

Som frivillig mentor i Lær for Livet er du med til at gøre en forskel for et barn i en udsat position ved at hjælpe dem med at opnå deres drømme. Du mødes 2-4 gange om måneden med et barn mellem 9 og 15 år, som har brug for din hjælp til at lære om både den lille tabel og de store ting i livet.

Freja på 9 år drømmer om
at blive blomsterhandler

Bliv frivillig mentor et par timer om ugen, og hjælp én som Freja med at opnå sine drømme. Udfyld vores ansøgningsformular og bliv kontaktet for at høre mere. Har du spørgsmål, så kan du skrive til frivilligteamet på: frivillig@laerforlivet.dk eller ringe på 61 15 64 44.

Bliv mentor – barn

 

Hvor vi pt. mangler mentorer

Hele Danmark

Hele Danmark

Aalborg

Aarhus

Birkerød

Brabrand

Brædstrup

Esbjerg

Espergærde

Frederiksberg

Fårevejle

Galten

Gilleleje

Glostrup

Gredstedbro

Haslev

Hedehusene

Helsingør

Herlev

Hobro

Horbelev

Hornbæk

Horsens

Højbjerg

Hørning

Hørsholm

Hårlev

Jerslev

Kvistgård

Køge

Lundby

Lystrup

Malling

Nakskov

Nykøbing Falster

Nykøbing Sjælland

Nørre Asmindrup

Ribe

Ringsted

Risskov

Rungsted Kyst

Ry

Sandved

Silkeborg

Sjællands Odde

Skanderborg

Skødstrup

Snekkersten

Solbjerg

Stege

Stenløse

Stensved

Thisted

Tisvildeleje

Tune

Taastrup

Viuf

Aarhus

Ålsgårde

Er din by ikke på kortet,
men vil du gerne gøre en forskel?

Danmarkskortet opdateres løbende. Du er altid velkommen til at søge, selvom din by pt. ikke er markeret på kortet, så kan vi kontakte dig, hvis behovet opstår i dit område.

Hvis du har lyst til at være med til at støtte op om den gode sag, men der ikke er behov for mentorer i nærheden i dig, så har vi andre muligheder for at være frivillig.

Bliv en del af Lær for Livet

 

Den røde tråd

Se tre videoer om mentorordningen

Som frivillig mentor i Lær for Livet er du med til at gøre en forskel for et anbragt eller udsat barn ved at hjælpe dem med at opnå deres drømme.

Podcast – Lyt for Livet

“Alle i mit liv fik penge for at være der – bortset fra Linda.” Sådan fortæller 19-årige Jasmin Heilmann i første afsnit af Lær for Livets nye podcast ”Anbragt”. Gennem otte år har Linda været frivillig mentor for Jasmin, og det har gjort en verden til forskel. Lyt til podcastet her.

Informationsmateriale

Her kan du dykke ned i noget af vores informationsmateriale omkring vores mentorordning.

Om at have en mentor

Se videoen, hvor tre unge fra Lær for Livet fortæller om at have en mentor, der støtter både fagligt og socialt gennem flere år.

 

FAQ – Spørgsmål fra ansøgere og mentorkandidater

Hvad kendetegner en god mentor?

En god mentor:

 • Vil gøre en forskel i et udsat barns liv.
 • Ønsker at støtte barnet fagligt.
 • Kan binde sig i minimum 18 måneder.
 • Ser sig selv som en god rollemodel for barnet
 • Har som minimum gennemført en ungdomsuddannelse.
 • Har tid, lyst og overskud til at mødes 2-4 gange om måneden med sit mentorbarn
Hvilke redskaber får jeg som mentor?
 • Introduktionskursus, hvor du vil blive klædt godt på til opgaven som mentor.
 • To årlige mentorsparringer med andre mentorer i dit område.
 • Netværk med andre mentorer i hele landet.
 • Fagligt materiale til at understøtte barnets læring.
 • Et årligt rådighedsbeløb til kulturelle oplevelser med barnet – fx til museums- eller biografbesøg
Hvem kan blive mentor?

Lær for Livets frivillige mentorer er typisk mellem 22 og 72 år og kan være alt fra ingeniør til lærer, under uddannelse, eller de har måske forladt arbejdsmarkedet. Fælles for de mentorer, Lær for Livet rekrutterer er, at de gerne vil gøre en forskel for et anbragt barn, at de er stabile, har overskud til opgaven, og at de kan og vil agere som en god og motiverende rollemodel for barnet.

For at blive mentor skal du være fyldt 18 år og kunne forpligte dig til mentorordningen i min. 18 måneder. Derudover skal du:

 • Som minimum have gennemført en ungdomsuddannelse
 • Have bopæl i nærheden af barnet eller være villig til at transportere dig en længere distance
 • Kunne fremvise ren straffe- og børneattest
 • Deltage på et to-dages uddannelsesforløb.
Hvordan bliver man mentor i Lær for Livet?

Lær for Livet gennemfører altid en grundig vurdering af mentorkandidaten forud for et match med barnet. Rekrutteringsprocessen består af følgende trin:

 1. I Lær for Livet skal ansøgere udfylde et ansøgningsskema på Lær for Livets hjemmeside.
 2. Herefter bliver man kontaktet, hvis man er en relevant kandidat. I første omgang vil kandidaten blive ringet op til et præ-interview, hvor Lær for Livets HR-frivillige afdækker praktiske spørgsmål, og laver en forventningsafstemning med kandidaten.
 3. Hvis man går videre fra præ-interviewet, vil en af Lær for Livets frivillige interviewere kontakte kandidaten for at aftale en personlig samtale, som i udgangspunktet foregår i kandidatens hjem. Den personlige samtale er til for at komme mere i dybden med kandidatens motivation og kvalifikationer.
 4. Hvis kandidaten efter samtalen bliver godkendt som mentor – godkendelsen sker i Lær for Livets sekretariat – vil Lær for Livet indhente mentorens børne- og straffeattest.
 5. Når det er på plads, skal mentoren på uddannelsesweekend.
 6. Lær for Livet vil efterfølgende matche den nye mentor med et barn, hvorefter mentoren kan kontakte barnets hjem og aftale første møde med barnet og barnets voksne.
Hvad forventes der af mig som mentor?

Som mentor forventes det, at du er stabil, positiv og engageret, og at du møder dit mentorbarn med nysgerrighed og åbenhed. Det forventes, at du mødes med dit mentorbarn 2-4 gange om måneden (mindre i ferieperioder) af 1-2 timer pr. gang for at støtte op om barnets lektielæsning og faglige udvikling (primært dansk og matematik), men også for at være sammen om kulturelle, sociale og alment dannende aktiviteter. Dit fokus er at hjælpe barnet med at realisere sit potentiale.

Hvor længe varer et mentorforløb?

Som mentor skal du have intentionen om at være mentor i minimum 18 måneder. Det er blot en fordel, hvis du kan se dig selv i rollen i flere år, da barnet er i programmet i i alt 6 år.

Hvad kan man sige om børnene i Lær for Livet?

Børnene i Lær for Livet er lige så forskellige som alle andre børn. De har det til fælles, at de er anbragt uden for hjemmet eller har andre sociale foranstaltninger i hjemmet. Børnene er mellem 8-14 år, når de starter i programmet. De fleste går i almindelig skole. Nogle har særlige faglige udfordringer og mange af børnene har oplevet at flytte, skifte skole og møde nye professionelle voksne i flere omgange. Som mentor vil du naturligvis få mere at vide om dit mentorbarn, barnets faglige niveau og andre forhold som er relevante for mentoropgaven.

Hvordan bliver jeg klædt på til opgaven som mentor?

I Lær for Livet bliver alle mentorer introduceret til mentoropgaven i form af en uddannelse med faglige oplæg og input til mødet med barnet. Derudover gennemfører alle mentorer Lær for Livets e-læring inden de starter som mentorer. Lær for Livet uddanner som udgangspunkt mentorer i februar, april, september og november. Bliver du godkendt som mentor på et tidspunkt, hvor der er lang tid til den næste uddannelsesweekend, vil du muligvis blive tilbudt en kortere introduktionsdag, så du kan starte op som mentor. Du skal dog stadig deltage i den næste uddannelse. Udover uddannelsen er der løbende faglige webinarer, tre årlige mentorsparringer for alle mentorer samt Lær for Livets Årsdag, hvor mentorer kan få sparring og input til mentoropgaven.

Får man penge for at være mentor?

Nej, opgaven som mentor i Lær for Livet er frivillig. Men alle mentorer har et rådighedsbeløb hvert år til kulturelle og alment dannende aktiviteter. Erfaring og forskning viser, at det har positiv betydning for barnet at indgå i en relation med en voksen, der er uafhængig af det offentlige system, og som har valgt at støtte barnet af lyst og et godt hjerte. Derfor er rollen også ulønnet. Det er en vigtig forudsætning for mentorordningen, at mentorerne er frivillige, da det netop giver mulighed for en særlig relation til børnene, som ellers er vant til professionelle og aflønnede voksne omkring sig. Mentorens frivillige engagement er et godt udgangspunkt for at skabe en relation til barnet, som kan se, at den voksne frivilligt vælger at bruge tid sammen med ham/hende.

Hvad hvis jeg kommer til kort rent fagligt?

Lær for Livet stiller en lang række materialer og værktøjer til rådighed, som kan støtte det faglige arbejde. Hvis man har brug for støtte til det faglige, kan man også få en sparring med en af de dygtige lærere vi har tilknyttet. Derudover kan du erfaringsudveksle med de andre mentorer løbende til to årlige mentorsparringer, som Lær for Livet tilbyder. Vi forventer ikke, at du er verdensmester i matematik og dansk, men vi forventer, at du har lyst til at udfordre dig selv og lære sammen med dit mentorbarn.

Hvordan udvælges de børn, der er med i Lær for Livet?

Det er barnets sagsbehandler, der visiterer barnet til programmet. Lær for Livet samarbejder med 47 kommuner (pr. marts 2019), som visiterer børn til programmet.

Hvordan finder I ud af, hvem jeg skal være mentor for?

Lær for Livet forsøger at matche mentor og barn efter geografi, profil og interesser.

Hvornår får jeg oplysninger om, hvem jeg skal være mentor for?

Først efter du er godkendt som mentor og har deltaget på uddannelse, får du oplysninger om dit kommende mentorbarn. Som mentorkandidat kan du ikke før da være sikker på, hvilket barn du er matchet med. Vi kan derfor heller ikke oplyse, hvor barnet bor eller den eksakte transporttid før dette tidspunkt i processen.

Hvor gamle er børnene i Lær for Livet?

Børnene er mellem 8 og 14 år, når de starter i programmet. De er uanset alder en del af programmet i seks år. Den første årgang startede i 2013.

Hvor bor børnene?

Nogle af børnene bor hos deres biologiske forældre, mens andre børn er anbragt uden for hjemmet. I dette tilfælde vil barnet bo hos en plejefamilie, en netværkspleje (moster, farfar el.lign.) eller på et opholdssted.

Hvor mødes jeg med mit mentorbarn?

Det er forskelligt, hvor mentor og mentorbarn mødes. Det kan være i barnets hjem, på biblioteket, i barnets skole eller hjemme hos mentor afhængigt af, hvad der passer bedst. Som udgangspunkt skal mødet til at starte med foregå hos barnet, indtil man finder ud af, hvad der er bedst.

Hvorfor har børnene brug for ekstra lektiehjælp?

Udsatte børn klarer sig i gennemsnit langt dårligere i uddannelsessystemet end andre børn. Det skyldes blandt andet mange skoleskift, flytninger og en turbulent opvækst, men også fordi de ofte mødes af lave krav og forventninger. En mentor er et supplement, som skal støtte i skolegangen.

Hvad skal jeg foretage mig med mit mentorbarn?

Møderne med dit mentorbarn har først og fremmest et fagligt fokus. Derfor vil møderne naturligt dreje sig om at lave lektier. Det indebærer f.eks. at:

 • Skrive en stil
 • Læse højt for hinanden
 • Lave matematikopgaver
 • Forberede en præsentation
 • Tale om faglige udfordringer.

Med støtte fra Lær for Livet udarbejder du sammen med dit mentorbarn en plan med konkrete faglige mål. Vigtigt er det, at du som mentor løbende gør både små og store fremskridt til en succesoplevelse for barnet.

Hvad gør man, hvis barnet ikke kan koncentrere sig om at lave lektier?

Der er mange måder at arbejde fagligt på – hvis barnet har svært ved at koncentrere sig, kan det være en idé at lave nogle faglige øvelser i naturen eller i relation til barnets øvrige interesser. Der er faglig hjælp at hente hos Lær for Livet, hvis man får behovet.

Hvad gør jeg, hvis jeg møder udfordringer med mit mentorbarn eller barnets hjem?

Du er altid velkommen til at kontakte Lær for Livets sekretariat for at få hjælp til at takle udfordringer eller få sparring om, hvordan en situation skal gribes an. Det er vigtigt også at have en god relation til barnets hjem. Det kan hjælpes på vej med en dialog, hvor forventninger til mentorforløbet afstemmes. Derudover er mentorsparringerne et godt forum at få vendt eventuelle udfordringer, der skulle opstå.

Hvordan møder jeg de andre mentorer?

Alle aktive mentorer mødes til mentorsparringer i lokale grupper tre gange årligt. Lær for Livet afholder desuden en Årsdag hvert år, hvor du kan møde andre mentorer og frivillige i programmet og få inspiration til mentoropgaven fra relevante oplægsholdere. Der er også Facebook-grupper (fordelt geografisk), hvor mentorerne rundt om i landet kan udveksle erfaringer og gode idéer.

Hvornår og hvorfor skal jeg til mentorsparring?

Når du er kommet i gang som mentor, bliver du inviteret til mentorsparringer med andre mentorer i dit lokalområde. Mentorsparringerne finder sted to gange årligt – forår og efterår – og er en lejlighed til at møde andre mentorer og erfaringsudveksle. Mentorsparringens formål er desuden, at mentorer får mulighed for at vende de udfordringer og bekymringer, de måtte have. Supervisoren er der for at facilitere mentorsparringen og guide mentorerne gennem arrangementet. Hvis mentorer har feedback fra supervisionerne – måske er de blevet opmærksomme på en fælles udfordring eller ønske – er de altid velkomne til at henvende sig til Lær for Livets sekretariat. Men vi gør opmærksom på, at mentorsparringen er et fortroligt rum.

Hvad sker der, når et barn bliver færdig med folkeskolen og evt. starter ungdomsuddannelse?

Når et barn færdiggør folkeskolen og evt. starter på videre uddannelse, er det fortsat en del af Lær for Livet. Alle børn som er tilmeldt Lær for Livet er med for en 6-årig periode. Det vil sige, at mentorforløbet også fortsætter efter endt folkeskole og evt. påbegyndelse af ny uddannelse. Forhåbentlig er relationen også til, at mentor kan fortsætte med at støtte barnets personlige udvikling, selvom den nye uddannelse måske ligger uden for mentors faglige evner, eller hvis barnet har brug for anden støtte på dette tidspunkt i sit liv. Det overordnede mål for Lær for Livet er, at flere udsatte børn kan gennemføre en ungdomsuddannelse, så jo længere mentor kan hjælpe barnet på vej mod dét mål jo bedre.

Hvad sker der, når et barn skal på efterskole?

Hvis et mentorbarn skal på efterskole, kan det være nødvendigt at sætte mentorrelationen på pause. Som udgangspunkt skal mentoren fortsætte med at være mentor for samme barn så længe som muligt. Mens mentorbarnet er på efterskole kan det være en mulighed at holde kontakten ved at skrive breve, sende mails/sms’er, ringe sammen og måske kan mentor komme på besøg. Således vil man også efter efterskoleopholdet kunne fortsætte den gode relation. Inden barnet starter på efterskolen, er er det en god idé med en forventningsafstemning, om hvilken og hvor meget kontakt der skal være i perioden.

Hvad sker der, når barnet fylder 18 år?

Børnene er tilknyttet Lær for Livet i seks år. De af børnene som fylder 18 år, inden de seks år er gået, vil stadig være en del af programmet

Et projekt som giver mening

Lær for Livet har siden 2013 matchet frivillige mentorer med Learning Kids, der er en del af Lær for Livets læringsprogram – og med gode resultater. Hele 8 ud af 10 unge i Lær for Livet består folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse. Det gælder for kun 3 ud af 10 unge i udsatte positioner.

Læs mere her.

Som frivillig mentor i Lær for Livet er du med til at gøre en forskel for et anbragt eller udsat barn ved at hjælpe dem med at opnå deres drømme.
LB Forsikring støtter Lær for Livets mentorordning.

LB Forsikring støtter Lær for Livets mentorordning

LB Forsikring bidrager med 4 mio. kr. over de næste tre år til at styrke mentorordningen for anbragte børn. Derudover vil LB Forsikring også bidrage med at skaffe nye mentorer til de ca. 100 nye børn, der optages i programmet årligt. Det gøres blandt LB Forsikrings medlemmer, som for en stor dels vedkommende er undervisere, social- og sundhedsansatte.

Målsætningen er at øge antallet af anbragte børn, der gennemfører en ungdomsuddannelse, skabe ny viden og sprede de gode metoder til gavn for endnu flere anbragte børn.

Læs mere på LB Forsikrings hjemmeside