Udsattes uddannelse

Sæt bindende og ambitiøse mål for anbragte og udsatte børns læring.

Der skal sikres en bedre skolegang for anbragte børn og unge, for en god skolegang er en afgørende, stabiliserende faktor både socialt, fagligt og personligt.

Kun godt halvdelen af de udsatte børn og unge tager folkeskolens afgangsprøve, og seks år efter folkeskolen er det kun en ud af fire, der har gennemført en ungdomsuddannelse.

Lad os have større ambitioner for anbragte og udsatte børns læring, så langt flere kan gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe sig et godt liv.  ​

Der findes ikke noget quick fix, når det handler om at styrke udsatte børns læring og livsduelighed. Det er et komplekst problem, som kræver en helhedsorienteret og langsigtet investering. Men det betaler sig – både for det enkelte barn og for samfundet.

Derfor bør der være en undervisningsret for de anbragte børn og unge, så de undgår lange skolepauser og lange perioder med fravær uden undervisningstilbud. Digitale tilbud og blended learning med støtte fra civilsamfundsorganisationer kan med fordel medtænkes i undervisningen.

Der bør være bedre muligheder for mentorordninger og ekstra læringsmæssig støtte til anbragte og udsatte børn både i folkeskolen og i specialtilbuddene.