Udsattes uddannelse

Sæt bindende og ambitiøse mål for anbragte og udsatte børns læring.

Sociale problemer bliver alt for ofte til faglige problemer. I dag består kun 3 ud af 10 udsatte (inkl. anbragte) børn Folkeskolens Afgangsprøve i 9. klasse. Det skal vi gøre bedre.

Det starter med, at vi hæver forventningerne til de unge, og at kommunerne sætter et nationalt mål for, at flere anbragte og udsatte unge gennemfører Folkeskolens afgangsprøve. Det er nemlig forudsætningen for, at flere kommer videre i ungdomsuddannelse og dermed øger chancen for at skabe sig et godt og selvforsørgende liv.

Derfor bør vi sætte et realistisk, men ambitiøst mål: 80 procent af alle anbragte og udsatte unge skal bestå Folkeskolens Afgangsprøve i 2030, og på længere sigt skal alle med på uddannelsesvognen.

Anbefalinger
Baseret på vores erfaringer samt samtaler med anbragte børn- og unge, anbefaler vi følgende tiltag for at understøtte målet og sikre flere anbragte unge får folkeskolens afgangsprøve.

Brug folkeskolen
Anbragte og udsatte børn og unge skal så vidt muligt inkluderes i den lokale folkeskole med den rette hjælp i klassen eller i gruppetilbud. Alle anbragte elever skal have en kontaktperson på skolen med tid til hyppige elevsamtaler og opfølgning, der sikrer, at barnet trives fagligt og socialt – allerede fra første skoledag. Det skal samtidig forebygge skolepauser eller -skift.

Uddannelse af fagprofessionelle
Fagprofessionelle skal uddannes i konflikthåndtering og et ”Growth Mindset”, så de bedst kan støtte udsatte børns kognitive, sociale og faglige udvikling. Det skal indgå i læreruddannelse og efteruddannelse.

Læring og fællesskaber i fritiden
Anbragte og udsatte børn skal tilbydes læringsprogrammer og sociale fællesskaber med ligestillede i ferier og weekender. Samtidig bør børnene tilbydes en frivillig mentor, som kan støtte barnet fagligt og socialt.

Nuværende og tidligere Learning Kids i Lær for Livet giver i disse pjecer deres gode råd til at skabe en god skolegang: