Investér langsigtet i læring og livsduelighed

Sæt tidligt ind med en helhedsorienteret indsats.

Der er stor forskel fra kommune til kommune på muligheden for at støtte op om de anbragte børns læring og livsduelighed.

Derfor foreslår vi at tildele anbragte børn en årlig ”læringskonto”. Midlerne skal anvendes til skole-, uddannelses- og dannelsesformål i samråd mellem barnet og sagsbehandleren. Det kan fx være til dækning af udgifter forbundet med skolerejser, læringsforløb i form af camps eller indkøb af en computer til skolebrug.

Der er også behov for, at staten bidrager til en social investeringstankegang, og at der er en vis risikovillighed ift. Return on Investment. Det er svært at måle

Flere kommuner er ved at ændre perspektiv på de anbragte og udsatte børn fra et udgiftsperspektiv til en investeringstankegang.

Læs mere om Lær for Livets partnerskab med Aalborg Kommune her Læs mere om Lær for Livets partnerskab med Esbjerg Kommune her