Forventningsfattigdom

Stil krav og hav forventninger til udsatte børn og unge.

Undersøgelser viser, at udsatte børn og unge præsterer dårligere i skolesystemet, end de rent faktisk har evner til. Det kan der være mange årsager til.

Eksempelvis at de professionelle voksne omkring et udsat barn møder barnet med for lave forventninger. At læringsmiljøet i hjemmet er for svagt. At børnene har for mange skoleskift og for lange perioder, hvor de slet ikke går i skole. Eller at skolen ikke tager nok hensyn til, at nogle børn mangler kompetencer, der er afgørende for at klare sig godt i skolen, og som de fleste andre har fået med hjemmefra, fx selvtillid og lyst til at lære.

Læs mere om betydningen her forventninger her Læs også “Kronik fra de unge i Politiken”