Kommuner

Lær for Livet samarbejde med 41 kommuner over hele landet.

Kommunens primære opgave i samarbejdet med Lær for Livet er at visitere børn til programmet. Når børnene først er visiteret og tilmeldt, sørger Lær for Livets sekretariat for at holde kommunen underrettet og informeret om barnets trivsel og faglige udvikling i Lær for Livet.

Kernen i samarbejdet er en rammeaftale, som er gældende for alle seks år, barnet er med i Lær for Livet.

Aftalen indeholder en stillingtagen til:

 • Visitation af børn
 • Økonomi
 • Kommunens involvering
 • Kontaktperson
 • Videndeling
 • Organisering

Når rammeaftalen er på plads, kan kommunen visitere børn til Lær for Livet hvert år med start i sommerferien, hvor den første Learning Camp finder sted. Kommunen kan visitere så mange børn til programmet, som den har mulighed for, så længe der er plads i det pågældende år.

 

 • Lær mere

  Her kan du læse folder om kommunesamarbejde

       Åbn folder 
  anbringelsessteder

 • Learning Camp-rapport

  Læs den seneste rapport om Learning Camp. 

      Åbn rapport 
  hvorfor-anbragte-born

Lær for Livets samarbejdskommuner