Brobygning

Lær for Livet Brobygning skal udvikle indsatser, der styrker forankringen af børnenes læring fra Learning Camps i skolen. Indsatserne skal være helhedsorienterede og sikre, at alle kræfter omkring barnet arbejder i samme retning.

Brobygning

LFL Brobygning er et tiltag under udvikling. Men flere indsatser, der fokuserer på brobygningen fra Learning Camps til børnenes hverdag i skolen, er allerede ved at blive udbredt. Formålet med indsatserne er at:

  • Involvere og engagere barnets hjem. Forskning viser, at hjemmets engagement har stor betydning for børns skolefaglige udvikling
  • Arbejde med at ændre omgivelsernes forventninger til børnene, da forskning viser, at høje forventninger til børnene er afgørende for en positiv udvikling
  • Bruge de kanaler, hvor Lær for Livet allerede er (på Learning Camps, i mentorordningen og til møder med samarbejdskommuner)

Læringsmapper og overleveringssamtaler

Efter hver Learning Camp får børnene udleveret resultaterne af deres faglige test samt en skriftlig udtalelse i læringsmappen, der også sendes til hjemmet, barnets sagsbehandler, barnets mentor og skole. Desuden afholdes overleveringssamtaler mellem en lærer på campen og de relevante aktører.

Fokus på hjemmet

Lær for Livet Brobygning har fokus på hjemmet som den vigtigste aktør i forhold til at sikre børnenes faglige udvikling. Lær for Livet inviterer til et årligt arrangement med faglige oplæg.

Præsentation i børnehøjde

På Learning Camp laver repræsentanter fra Learning Kid Council en præsentation med billeder, der illustrerer, hvad Learning Kids har oplevet på den enkelte Learning Camp. Børnene opfordres til at præsentere det derhjemme – fx for deres klasse, mentor, familie, anbringelsessted etc.

  • Følg os