Nyhed

22. september 2020

Camp rimer på sjov læring og nye venner  

Hvert år spørger Lær for Livet de nye Learning Kids om deres oplevelser med at være på Learning Camp i sommerferien. I alt 105 børn er i år startet i Lær for Livet med en 10-dages Learning Camp, som kickstarter deres seks år i programmet. Efter deres første camp svarer 90 procent af børnene, at de har haft det sjovt – og hele 96 procent svarer, at de har fået nye venner.  

“Jeg kommer til at savne, at der er nogen hele tiden som man bare kan være sammen med, for her forstår alle hinanden, fordi vi har de samme problemer”. 

Natasja har tilbragt 10 dage af sin sommerferie på Learning Camp med Lær for Livet, og selvom det var hendes første gang på camp, har hun allerede fået nye venner – venner, der forstår hende.  

Det er hun ikke alene om. Det kan Lær for Livet se i børnenes evaluering, hvor 90 procent af børnene svarer, at de har haft det sjovt og hele 96 procent svarer, at de har fået nye venner. 

På Learning Camp indgår børnene i lærende fællesskaber, hvilket gavner læringens kvalitet. Bevægelse og leg er vigtige elementer i undervisningen, og sideløbende med den faglige indlæring, blandt andet via legen, får barnet udviklet sin sociale resiliens, som også er afgørende for læringen. Samtidig kan deltagelse på Learning Camp give børnene en følelse af normalitet, da de møder andre de kan spejle sig i,” fortæller Gertrud Kerrn-Jespersen, der er programchef for læring i Lær for Livet. 

Normalt afholder Lær for Livet sommerens camp på to lokationer, men på grund af regeringens forsamlingsforbud på 50 personer, var det ikke muligt at gennemføre camp på traditionel vis. Takket være særbevillinger fra Egmont Fonden og Lauritzen Fonden blev det muligt at gennemføre fire mindre camps med cirka 25 børn og 15 voksne på hver camp. 

SPÆNDENDE OG LÆRERIG UNDERVISNING 

“Det er meget nemmere, fordi de fortæller det på en lidt anden måde”. 

For Natasja er det nemmere at lære, fordi underviserne forklarer tingene på en anden måde. Det er hun ikke ene om at synes. Når Lær for Livet spørger børnene, svarer 64 procent, at undervisningen har været spændende. Derudover synes 74 procent af børnene, at de er blevet bedre til matematik, mens næsten 6 ud af 10 synes at de er blevet bedre til dansk. 

For at engagere børnene bedst muligt, tager undervisningen på Learning Camp udgangspunkt i autentiske emner, der er meningsgivende for børnene. For eksempel skal børnene i danskundervisningen lære om tillægsords ved at beskrive, hvordan det er at spise en appelsin, imens de skræller, deler og smager på en. 

Forskning peger på, at børn der har det svært fagligt, keder sig mere i løbet af en skoledag end børn, der ikke har det svært fagligt. Det er bevist, at undervisning, der for eleven opleves kedelig, også i sig selv bidrager negativt til deres engagement og faglige resultater. Det er derfor vigtigt, at Lær for Livets undervisere leverer en spændende og engagerende undervisning til børnene, understreger Gertrud Kerrn-Jespersen.  

TRYGGE RAMMER OG AKTIV DELTAGELSE 

Man føler sig ikke så presset, fordi i skolen er der jo mange, der er bedre end en selv. Det ved man jo godt. Her er vi sådan nogenlunde på samme niveau.” 

Natasja føler sig normalt presset i skolen, men på Learning Camp oplever hun at være på samme niveau som alle de andre. Det giver ro og skaber tryghed, hvilket også gælder for de andre børn på Learning Camp. Når Lær for Livet spørger børnene, om de har følt sig trygge på deres første Learning Camp, svarer 78 procent, at de har følt sig trygge. 

Lær for Livet går vi langt for at skabe undervisningssituationer, hvor alle børnene får muligheden for aktiv deltagelse og føler sig trygge. Med små undervisningshold og mange undervisere skabes gode rammer for, at alle børn undervises på et niveau, der giver dem mulighed for succesoplevelser, samtidig med at de oplever at blive udfordret og flytter sig fagligt, fortæller Gertrud Kerrn-Jespersen.  

SØDE VOKSNE PÅ CAMP 

Mange børn i udsatte positioner oplever forventningsfattigdom, dvs. at deres omgivelser har lave forventninger til dem, hvilket smitter af på børnenes indstilling til sig selv og egne evner. På Learning Camp arbejder alle ud fra en anerkendende tilgang og et ressourcesyn. Ligeledes tilstræber Lær for Livets medarbejdere altid at møde børnene med åbenhed, ro og uden skæld ud. Lær for Livet har spurgt børnene om, hvad de synes om de voksne på Learning Camp, hvortil 97 procent svarer, at de synes, at de voksne har været søde.  

Der er forskningsmæssigt belæg for, at det at have høje forventninger til sig selv i en læreproces er afgørende for, hvor godt man lærer. Samtidig er det afgørende, at forventningerne er realistiske. Børnene skal som en del af programmet lære at se modgang og nederlag som muligheder for at blive klogere og mere selvstændige. Det lærer de i dialogen med lærere og andre voksne i programmet, fortæller programchefen 

 ASTRID KRAGS BESØG på camp 

Learning Campen i Middelfart fik torsdag den 2. juli besøg af social- og indenrigsminister Astrid Krag, der var nysgerrig på at få et indblik i, hvordan det er at være på camp i sommerferien, og hvordan leg og læring går hånd i hånd. Ministeren blev vist rundt af en gruppe unge Learning Kids, som har været en del af Lær for Livet i flere år, og som deltog på campen som rollemodeller for de nye børn i programmet.  

HÅB FOR FREMTIDEN 

Det er endnu for tidligt at konkludere, hvorvidt børnene i Lær for Livet i højere grad end andre børn og unge i udsatte positioner kommer til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Men de nyeste tal lover godt for fremtiden.  

Af de 118 børn i programmet, der i august 2019 var forbi 9. Klasse, har 78 procent bestået folkeskolens afgangseksamen i enten 9. eller 10. Klasse. Af de 118 børn går 42 procent enten i 10. Klasse, på FGU eller STU, der forbereder dem til ungdomsuddannelse og 46 procent er i gang med en ungdomsuddannelse. Hele 88 procent er altså godt på vej i uddannelse.  

Lær for Livets børn og unge udgør en ”mellemgruppe” i den samlede gruppe af anbragte børn og unge i DK. Det vil sige, at den mest velfungerende tredjedel og dem allertungeste børnegruppe ikke er med. (DPU: Langager m.fl. 2019).