Nyhed

4. juni 2020
Et nyt partnerskab mellem Aalborg Kommune, Lær for Livet og Lauritzen Fonden skal sikre, at flere lokale børn og unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse. 
 
Lauritzen Fonden bidrager med i alt 2,1 mio. kr. over de næste tre år, som gør det muligt, at 60 lokale børn fra Aalborg Kommune kan deltage i Lær for Livets læringsprogram i seks år. 
 
”I Aalborg Kommune er vi ambitiøse på alle børns vegne. Vi er utrolig glade for partnerskabet, som betyder, at vi får afprøvet en udvidet samarbejdsmodel mellem barnet, barnets netværk, skolerne og vores familiegrupper, så vi endnu tidligere kan støtte op om børnenes trivsel og læring. Vi skal have knækket koden, så børnene får samme chancer i livet som andre børn,” fortæller Mai-Britt Iversen, der er rådmand i kommunens Familie- og Beskæftigelsesforvaltning.
 
I Skoleforvaltningen ser rådmand Tina French Nielsen også frem til at afprøve en model med en tidligere indsats i et tæt samarbejde med børnene, netværket og Lær For Livet mentorer.
 
”Vi er yderst tilfredse med denne aftale. Børnene er vores fremtidige råstof, derfor er det utroligt vigtigt, at vi understøtter børnene i alt, hvad vi kan gøre for dem. Vi håber på, at projektet også kan give læring og erfaringer videre til skolernes arbejde med udsatte børn og give os indblik i metoder til at styrke samarbejdet omkring børnene.”
 
Siden 2013 har Aalborg Kommune visiteret 20 børn til Lær for Livet, som gennem skole-camps, hjælp fra en frivillig mentor og faglig støtte til hjemmelæringsmiljøet skal understøtte barnets faglige, personlige og sociale udvikling over en seksårig periode. Og med en økonomiske håndsrækning fra Lauritzen Fonden bliver det nu muligt, at flere udsatte børn får glæde af programmet.
 
”I Lauritzen Fonden er vi optaget af tidlig indsats, og derfor giver det for os rigtig god mening at bidrage til at børn med foranstaltninger også kan komme med i Lær for Livet, som kan bidrage med et øget fokus på børnenes trivsel og læring. Samtidig støtter vi meget gerne løsninger, hvor kommunen tager et samlet ansvar og samarbejder om de udsatte børn på tværs af forvaltninger – erfaringer med dette vil være vigtige at opsamle og dele,” siger souschef i Lauritzen Fonden Kathrine Geisler Madsen