Børn bruger sommerferien på at lære for livet

Mens de fleste danske børn holder sommerferie, bruger 130 børn en uge af deres ferie på camp for at blive styrket fagligt, personligt og socialt. Det sker som en kickstart på deres seks år i læringsprogrammet Lær for Livet, som har til formål at styrke børnenes læring og trivsel. Det er 11. sommer i træk, at Lær for Livet holder sommercamp med fokus på dansk, matematik og personlig udvikling.

På Lær for Livets sommercamp er der både dansk og matematik – men også personlig udvikling på skoleskemaet. Det er der en god grund til. Kun 3 ud af 10 børn, der vokser op i en udsat position, lykkes nemlig med at gennemføre folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse. For andre børn er tallet 9 ud af 10. Det har store konsekvenser for børnenes muligheder for at klare sig i uddannelse senere hen.

Den sociale ulighed har Lær for Livet gennem 10 år forsøgt at gøre noget ved i samarbejde med kommuner og fonde. Og det virker. Hele 8 ud af 10 børn i Lær for Livet lykkes med støtte fra mentor og faglige fællesskaber fra camps at gennemføre afgangseksamen i 9. klasse.

”Vi ved fra forskning, at uddannelse er den vigtigste beskyttelsesfaktor for at skabe sig et godt og selvforsørgende liv. Derfor er det helt afgørende for børnenes fremtidsmuligheder, at de får støtte og opbakning til at klare sig i skolen. Det er både godt for det enkelte menneske og for samfundet generelt, når flere lykkes. Derfor skal vi se den ekstra støtte til børnene som en investering i gode liv,” fortæller Lær for Livets direktør Karen Haumann.

I løbet af ugen undervises børnene i dansk og matematik – og der er besøg fra LEGO, hvor frivillige medarbejdere fra LEGO medbringer kassevis af LEGO til leg og læring.

Efter sommerferien skal børnene have tilknyttet deres helt egen frivillige mentor.

Frivillig mentor bakker op om læring og trivsel

Mentor er en ekstra voksenstøtte, der mødes med barnet 2-4 gange om måneden for at hjælpe barnet med at klare sig bedre i skolen. En af de frivillige er 22-årige Line, der er mentor for Arvin på 12 år. De mødte hinanden første gang for et år siden og har siden da delt mange timer sammen.

”Første gang vi mødtes, kom jeg hjem til Arvin. Inden mødet havde jeg sendt et brev til ham for at fortælle om mig selv. Jeg kan huske, at vi ved første møde sad i den orange sofa i stuen sammen med Arvins far og snakkede. Der var chips og nødder på bordet. Bagefter viste Arvin mig sit værelse,” fortæller Line, som i løbet af det seneste år har knyttet et tæt bånd til Arvin.

”Det har været fedt at lære et barn godt at kende over lang tid. Man kan hele tiden prøve ting af i forhold til, hvad der virker, og hvad der ikke virker, når det handler om at udvikle Arvin både fagligt, men også personligt og socialt., Nogle gange spiller vi fodbold andre ganger tager vi på tur, og vi har også været hos mig, hvor vi bagte kage sammen, fortæller Line.

Lær for Livet søger mentorer

Der er brug for flere mentorer til børn mellem 9 og 13 år på Sjælland og øer. På listen er byer som Fårevejle, Kalundborg, Lundby, Slagelse, Stensved, Stokkemarke og Horbelev. Læs mere på www.laerforlivet.dk.

Kort om Lær for Livet

Lær for Livets mission er at styrke læring, livsduelighed og fællesskaber for og med børn og unge i udsatte positioner. Siden 2013 har Lær for Livet optaget 1000 børn, der har brug for ekstra støtte til at trives og klare sig i skolen. Børnene er er visiteret fra 47 af landets kommuner. Gennem et seksårigt forløb får børnene en ekstra hånd i ryggen til at styrke faglige, sociale og personlige kompetencer, så de kan gennemføre folkeskolens afgangseksamen og senere en ungdomsuddannelse.

Barnet får faglig og social støtte fra en frivillig mentor 2-4 gange om måneden. Samtidig bliver barnet en del af et stærkt fællesskab på lærings-camps og via lokale klub-aktiviteter. Lær for Livet bygger desuden bro til hjem og skole. Blandt andet ved at støtte op om hjemmelæringsmiljøet hos forældre og plejefamilier.

Lær for Livet er finansieret af fonde som Egmont Fonden, TrygFonden, LB Foreningen, Lauritzen Fonden, Det Obelske familiefond, Østifterne, Ole Kirks Fond og de kommuner, der tilmelder børn til programmet.

Flere nyheder