Børn bygger raketter i efterårsferien

Mens de fleste børn holdt efterårsferie, var over 100 børn fra Lær for Livets årgang 2023 på fem dages camp i Haslev, Ringe og Herning for at træne dansk og matematik. I to af dagene rullede LIFE Fonden ind med deres mobile laboratorier for at lære børnene at bygge raketter.

”Det er den bedste dag i mit liv,” udbryder en af børnene begejstret, mens han bygger sin egen raket med gode instrukser fra de voksne undervisere fra LIFE Fonden. Andre børn efterlyser, at ”byg-selv raketter” bliver en fast del af undervisningen på camp fremover.

Stemningen var høj, da LIFE Fondens mobile laboratorier kom forbi for at bygge raketter med børn mellem 9-13 år. I et partnerskab med LIFE Fonden satte Lær for Livet nemlig naturvidenskab på skoleskemaet i to ud af fem dage på efterårscampen, som er en del af børnenes seksårige forløb i Lær for Livet. Her bygger børnene deres egne raketter med hjælp fra undervisere fra LIFE Fonden og deres mobile laboratorier.

Oplevelsen skal give børnene mulighed for at afprøve og styrke deres naturfaglige kompetencer med afsæt i et konkret emne, nemlig raketbygning. Børnene skal først og fremmest skabe flyvedygtige raketter. Målet er, at børnene får en god oplevelse med det naturfaglige felt og gøre sig erfaringer med at finde strategier til at problemløse – og opleve at få succes, når man bliver ved og udfordrer sig selv.

”LIFE’s besøg var et kæmpe hit. Det er fedt at involvere eksterne undervisere, der kan give børnene en helt anderledes og unik oplevelse. Det var vildt at se, hvordan LIFE fik engageret børnene, alle var på – store som små – og der blev udvist vildt engagement og kreativitet,” udtaler Liv Lundberg, der er teamleder i Lær for Livets camp-afdeling.

Kort om LIFE Fonden
LIFE Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med et almennyttigt sigte. Fonden har to formål; at højne den naturvidenskabelige dannelse samt at styrke motivation og interesse for naturvidenskab hos børn og unge. Fonden driver det landsdækkende og almennyttige undervisningsinitiativ LIFE. Kernen i LIFE er naturfaglige undervisningsforløb – LIFE Forløb – hvor elever arbejder undersøgelsesbaseret med virkelighedsnære problemstillinger. Alle LIFE Forløb er udviklet i tæt samspil med skoler, virksomheder og forskningsinstitutioner. LIFE Fonden er støttet af Novo Nordisk Fonden.

Kort om Lær for Livet
Lær for Livet er en NGO, der kæmper for at styrke læring, livsduelighed og fællesskaber for børn og unge i udsatte positioner. Siden 2013 har Lær for Livet optaget 1000 børn, der har brug for ekstra støtte til at trives og klare sig i skolen. Børnene er er visiteret fra kommuner i hele landet og medfinansieres af fonde.

Kun 3 ud af 10 børn, der vokser op i en udsat position, lykkes med at gennemføre folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse. For andre børn er tallet 9 ud af 10. (KL Nøgletal 2020). Det har store konsekvenser for børnenes muligheder for at klare sig i uddannelse senere hen.

Den sociale ulighed har Lær for Livet gennem 10 år forsøgt at gøre noget ved i samarbejde med kommuner og fonde. Gennem et seksårigt forløb får børnene en ekstra hånd i ryggen til at styrke faglige, sociale og personlige kompetencer både via camps, men også fra en frivillig mentor 2-4 gange om måneden.

Og det virker. Hele 8 ud af 10 børn i Lær for Livet lykkes med støtte fra mentor og faglige fællesskaber fra camps, at gennemføre afgangseksamen i 9. klasse.

Flere nyheder