Han har selv været mentor – nu hjælper han andre på vej som interviewer

Jesper Hartvig Thomsens kendskab til Lær for Livet startede ved en tilfældighed. Han blev i et forretningsfælleskab præsenteret for arbejdet med anbragte og børn i udsatte positioner, og blev i første omgang selv mentor for dreng ved navn Tobias.

I dag er Tobias voksen, han er færdiguddannet tømrer, og mentorskabet mellem dem er officielt afsluttet. Men det er relationen, som de byggede op gennem årene, med god grund ikke.

Heller ikke Jespers frivillige indsats i Lær for Livet sluttede der. For i dag interviewer han de mennesker, der er interesserede i at blive mentor for et barn. Præcis som han selv har været det.

”Formålet er at finde ud af, om betingelsen for at lykkes som mentor er til stede. Det er den vigtigste opgave for mig at finde ud af,” fortæller han.

En af de måder, Jesper gør det på, er at finde ud af, hvad der motiverer de interesserede ansøgere. Altså hvad er deres motiv for at være mentor. Processen starter med et opkald over telefon, og derefter et hjemmebesøg hos den potentielle mentor.

”Det er et langt sejt træk at være mentor, på godt og på ondt. Det kræver vedholdenhed. Man skal være i det for at give noget, ikke for at få noget, og det er derfor motivet er vigtigt. At man så får en masse selv, det er bare en ekstra gevinst,” fortæller Jesper.

Derfor gør Jesper også meget for at skabe en god og tryg samtale med den potentielle mentor. For samtalen har ikke kun til formål at vurdere vedkommende, men også hjælpe med at afstemme forventningerne hos en kommende mentor, før der bliver matchet med et barn.

For som interviewer er Jesper også en del af det at klæde mentorer på til opgaven.

Transparens og gennemskuelige spørgsmål

Da Jesper havde sendt Tobias godt ud i voksenlivet, mente Jesper ikke, at han kunne gøre det igen. Altså være mentor for endnu et barn.

Men Jesper evner at tale med andre. Han sætter ikke sig selv først, men ved fra sit arbejdsliv som konsulent, hvordan man spørger ind og får intentionerne frem. Og han havde lysten til at fortsætte med at støtte en god sag, som han beskriver arbejdet i Lær for Livet som.

”Jeg følte, at jeg havde nogle kompetencer, som selv i mit travle arbejdsliv, godt kunne forenes med at være interviewer,” siger han.

Det er vigtigt med en god stemning og tryghed under interviewet. Jesper fortæller, hvordan han er meget bevidst om at have klare hensigter, så vedkommende i den anden ende ikke skal spekulere over, hvorfor der bliver spurgt ind. Han begrunder sine spørgsmål, og forsøger at være transparant i forhold til, hvilke kriterier, det er vigtigt, er opfyldt for netop at lykkes i mentorskabet.

For det er et vigtigt formål med interviewet at få afklaret, om der er udsigt til, at både barn og mentor kan lykkes i relationen.

”Jeg interviewede engang en kvinde, som var i et forhold med en mand med ADHD. Hun havde en stor respekt for sine egne behov, men evnede samtidigt at sætte sig ind i hans måde at se verden på. Hun respekterede virkelig forskellighed.”

Jesper var slet ikke i tvivl om, at kvinden ville blive en god mentor. Hun ville ikke lave et mentorbarn i sit eget spejlbillede, men se barnet for den, som det var. Og det er vigtigt.

Selvom det er spændende at møde nye mennesker som frivillig, så synes Jesper alligevel, det bedste er at blive mindet om, at der er så mange mennesker med et stort hjerte. Det oplever han nemlig ofte, når han er ude at tale med potentielle mentorer.

Kunne du selv tænke dig at blive frivillig interviewer i Lær for Livet? Så læs mere her.

Flere nyheder