Mentorer i Lær for Livet vil helst støtte børnenes faglige udfordringer, men vurderer samtidig, at børnene i højere grad udvikler sig personligt

Det mest væsentlige ved mentorrollen i Lær for Livet er at støtte børn og unge i de faglige udfordringer i skolen. Det svarer næsten hver fjerde mentor i Lær for Livets spørgeundersøgelse. Mentorerne vurderer også, at deres støtte virker, og at deres mentorbarn udvikler sig fagligt. Alligevel er det børnenes personlige udvikling, der gør sig bemærket, konkluderer deres mentorer.

Størstedelen af Lær for Livets mentorer vurderer, at deres støtte til børnenes faglige udfordringer i skolen er det vigtigste ved deres mentorrolle. Derefter svarer de fleste mentorer, at lektiehjælp og støtte vedrørende sociale problemer er det mest essentielle i relationen til deres mentorbarn.

Hovedparten af mentorerne vurderer også, at deres mentorrolle gør en forskel for børnene. Det gælder både mentorernes vurdering af, om mentorbarnet får et fagligt udbytte af mentormøderne, om mentorbarnet udvikler sine sociale kompetencer af møderne og om barnet får udviklet sine personlige kompetencer af mentormøderne.

Mentorbørn udvikler sig især personligt

Mentorerne vurderer særligt, at mentormøderne er med til at udvikle børnenes personlige kompetencer. Cirka halvdelen af mentorerne svarer, at de i nogen grad vurderer, at barnets personlige kompetencer udvikles, og næsten hver fjerde mentor vurderer, at det sker i høj grad. Kun 1 ud af 10 vurderer, at det sker i mindre grad eller slet ikke.

På trods af at hovedparten af mentorerne synes, at det mest væsentlige ved mentorrollen er at give støtte til børnenes faglige udfordringer i skolen, så er det altså alligevel mentorbarnets personlige kompetencer, de vurderer, udvikles mest med de ofte ugentlige mentormøder.

I tråd med børnenes personlige kompetencer, mener mentorerne også, at børnenes sociale kompetencer udvikles. Cirka halvdelen af mentorerne synes i nogen grad, at børnenes sociale færdigheder udvikles og godt hver femte mentor synes, at det sker i høj grad.

Vurdering af børnenes faglige udbytte

Selvom det faglige udbytte er det, som mentorerne vurderer, at deres mentorbørn får mindst udbytte af, så er det vigtigt at understrege, at over 1 ud af 4 mentorer vurderer, at mentorbarnet i høj grad får et fagligt udbytte af mentormøderne. 43 procent af mentorerne vurderer, at mentorbarnet i nogen grad får et fagligt udbytte.

Godt hver femte mentor vurderer, at mentorbarnet i mindre grad får et fagligt udbytte af mentormøderne. Det kan hænge sammen med, at fokus for møderne og relationen mellem mentor og mentorbarn også ofte ligger på andet end faglig støtte og lektiehjælp. Størstedelen af Lær for Livets mentorer tager nemlig også deres mentorbarn med på ture. Det kan fx være en tur i biografen, på museer eller i teatret.

Har du som mentor brug for noget fagligt materiale, du kan bruge med sit mentorbarn, kan du altid tage fat i Lær for Livet. Du kan blandt andet gå ind på vores hjemmeside her.

Derefter skriver du adgangskoden for at komme ind: Koden finder du i nyhedsbrevet for maj 2024, som vi har sendt til dig på mail.

Herefter kan du finde ’Bestil læringsmateriale’, hvor du kan læse mere om, hvordan du bestiller det faglige materiale.

Mentorsparring får et boost med ny socialfaglig konsulent i Lær for Livet

Om du mangler hjælp til fagligt materiale til mentorbørnene eller har brug for andet konkret mentorsparring, så står vi i Lær for Livet altid klar til at hjælpe. Det er vigtigt for os, at vi kan vejlede og hjælpe vores mentorer i deres meningsfulde rolle som tryg og stabil voksen i deres mentorbarns liv.

8 ud af 10 mentorer svarer i Lær for Livets spørgeundersøgelse, at de kan få den nødvendige hjælp fra Lær for Livet, når de har brug for den. Nogle mentorer nævner, at de sætter pris på de gange, de har fået erfaren sparring fra Lær for Livet og her kan tale om konkrete problematikker. Nogle mentorer efterspørger dog også mere erfaren sparring fra Lær for Livet og ønsker at blive klædt bedre på i deres rolle som mentor.

Lær for Livet vil enormt gerne opretholde den faglige vejledning og forhåbentligt styrke den i endnu højere grad. Pr. 1. juni 2024 har vi derfor ansat en ny socialfaglig konsulent. Hans navn er Jan. Jan skal være med til at støtte og guide vores frivillige og give redskaber og handlemuligheder i relationen mellem mentor og mentorbarn. Vi glæder os til, at Jan skal udvikle og styrke mentorrelationerne og samtidig klæde vores mentorer på til det vigtige arbejde med Lær for Livets børn og unge.

Flere nyheder