Mål volumen og omregn

Formål
At kunne omregne mellem liter, deciliter, centiliter og milliliter.

Parvis
Opdeling

En pose til 12 learning kids indeholder

Desuden skal findes

  • En masse vand

  • Digital vægt

  • Spande (min. 5 liter)

  • Litermål

  • Decilitermål

  • Centilitermål

  • Millilitermål

Sådan foregår aktiviteten
Tegn et skema med milliliter, centiliter, deciliter og liter fx på tavlen og gennemgå med learning kids, hvordan der omregnes mellem de forskellige enheder. Udfyld skemaet med 1 liter, 1 deciliter og 1 milliliter. Tal desuden om, hvad kilo-, hekto-, deka-, deci-, centi- og milli- betyder.

Pejlemærker inden aktiviteten

  • Hvilke mål kan vi bruge til at måle vandmængden med?

  • Hvor mange ml/cl/dl går der på en liter?

  • Hvad betyder ordene?

Sådan laves aktiviteten
Inden undervisningens start hældes vand i de tre spande. Sørg for at måle mængderne af, så I kender de rigtige svar, og så learning kids skal have både liter-, deciliter-, centiliter- og millilitermålene i brug.

Learning kids skal bruge måleudstyret til at finde ud af, hvor meget vand, der er i spandene. De måler først, hvor mange hele liter, de kan tage, og skriver det i skemaet. Dernæst måler de, hvor mange hele deciliter, de kan tage, skriver det i skemaet osv.

Når vandmængden er målt af, skal delmængderne tælles sammen til en samlet mængde. Den samlede mængde vand i spanden omregnes til både liter, deciliter, centiliter og milliliter.

Øvelsen gentages med de tre andre spande. Til slut kan samles fælles op ved at lade learning kids sammenholde deres resultater.

Differentiering ned
Nøjes fx med liter og deciliter.

Tilbage til siden Måling og omregning