Fakta

Lær for Livet er startet som et tilbud til anbragte børn og unge, men er i 2019 udvidet til også at omfatte andre socialt udsatte børn og unge. Børn med foranstaltninger klarer sig næsten lige så dårligt uddannelsesmæssigt som anbragte børn.

I nedenstående figur defineres udsatte som; børn og unge, der er anbragte og/eller modtager en eller flere forebyggende sociale foranstaltninger. Vi benytter nyeste tal fra henholdsvis Danmarks Statistik og Kommunerne Landsforening (KL).

13.386

Børn og unge (0-22 år) var pr. 31 december 2021 anbragt uden for hjemmet. Der anbringes stadigt færre børn og unge, og flere af anbringelserne sker i plejefamilier.

Kilde: Danmarks Statistik 2022

43.769

Børn og unge (0-22 år) modtog pr. 31 december 2021 en forebyggende social foranstaltning – enten individrettet, familierettet eller begge dele.

Kilde: Danmarks Statistik 2022

21.200

Børn og Unge i skolealderen (6-15 år) var i skoleåret 2018/2019 udsatte, dvs. anbragt eller modtog en forebyggende social foranstaltning. Det svarer til 3,9 pct. af alle eleverne i de kommunale grundskoler.

Kilde: KL: Udsatte børn – Nøgletal 2020.

 

Afgangseksamen

  • Ikke-udsatte: 85%
  • Udsatte elever: 27 %

Kun 3 ud af 10 udsatte elever består Folkeskolens Afgangsprøve i 9. klasse – det gælder for 9 ud af 10 ikke-udsatte børn. Udsatte børn omfatter i denne sammenhæng både anbragte unge og unge, der modtager en forebyggende foranstaltning.

Kilde: KL: Udsatte børn – Nøgletal 2020.

Karakter (Tal fra 2017/ 2018)

  • Ikke-udsatte: 7,3
  • Anbragte elever: 5,5
  • Elever med forebyggende foranstaltninger: 5,6

De udsatte elever, der tager folkeskolens afgangseksamen, får et væsentligt dårligere eksamensresultat end de ikke-udsatte elever. Forskellen er på næsten to karaktertrin.

Kilde: KL: Udsatte børn – Nøgletal 2020.

I gang med UU: (tal fra 2017)

  • Ikke-udsatte elever: 87
  • Anbragte elever: 42
  • Elever med forebyggende foranstaltninger: 47

Næsten ni ud af 10 ikke-udsatte elever er gået i gang med en ungdomsuddannelse, ni måneder efter de har afsluttet 9./10. klasse. Det gælder under halvdelen af de udsatte elever og heraf færrest af de anbragte unge.

Kilde: KL: Udsatte børn – Nøgletal 2020.

Gennemført UU (tal fra 2018)

  • Alle: 73 %
  • Anbragte elever: 23 %

Seks år efter afsluttet 9. klasse har knapt to ud af ti anbragte unge, gennemført en ungdomsuddannelse. Der er endnu ingen sammenlignelige data for børn, der modtager en forebyggende social foranstaltning. Vi ved dog, at blandt alle unge, der starter en ungdomsuddannelse, er det ni ud af ti, der afslutter den efter seks år.

Kilde: KL: Udsatte børn – Nøgletal 2020.

Et forskerhold fra DPU følger Lær for Livets læringsprogram tæt og har til formål at undersøge, hvilke elementer af programmet, der har særlig positiv betydning for børnenes læringsprocesser.