Årsrapport og Fundats

Lær for Livet ledes af en bestyrelse på p.t. seks personer. Se mere under Medarbejdere og bestyrelse. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog modtager forkvinden 75.000 kr. og næstforkvinden 25.000 kr. årligt. Aktuelt har forkvinden dog frasagt sig sit vederlag. Bestyrelsens arbejde sker efter retningslinjerne i nedenstående kommissorium og forretningsorden for Lær for Livet, som godkendt på Lær for Livets bestyrelsesmøde 8. marts 2022.

Hold dig opdateret