Nyhed

1. maj 2018

Udvidet uddannelsesweekend

I april blev der afholdt uddannelsesweekend på Dalum Landbrugsskole. Det foregik med flere løbende programmer for mange forskellige frivillige, der er en del af Lær for Livet.

Lær for Livet har introduceret endnu en uddannelsesweekend i april for at imødekomme de nye mentorer, der kommer ind i programmet mellem de to uddannelsesweekender i januar og september.

Denne weekend handlede ikke alene om at uddanne nye mentorer, men også nye HR-frivillige og interviewere.

Fokus på de frivillige

Som noget nyt var der også arrangeret en workshop om frivilligkultur for eksisterende mentorer. Det er blevet sat i værk for at sætte mentorernes viden og erfaringer i spil i udviklingen af læringsprogrammet. Det er jo dem, der er eksperterne.

DeltagerDanmark stod for at facilitere workshoppen, og den løb af stablen med stor succes. Der blev talt om mentorernes udfordringer og deres motivation for at være med i programmet. Her blev det blandt andet pointeret, at det at gøre en forskel for et andet menneske spiller en stor rolle i motivationen. Af udfordringer nævnes samarbejdet med mentorbarnets skole samt et mentornetværk, der er spredt over et stort geografisk område. 

DeltagerDanmark havde også fokus på, hvordan man skaber en meningsfuld dialog med de frivillige, der er involveret i Lær for Livet.

Kamma, der har været mentor i Lær for Livet siden 2015 fortæller:

”Jeg synes det var godt at få set på, hvad det er, der gør, at vi er frivillige, og hvordan vi kan understøtte os som frivillige,” fortæller hun om sin oplevelse af workshoppen.
Hun synes, det var lærerigt at få delt nogle erfaringer.

Frivilligkultur til årsdagen

Arbejdet med frivilligkulturen i Lær for Livet fortsætter efter Uddannelsesweekenden og mange af deltagerne til workshoppen har sagt ja til at mødes igen senere på året og arbejde videre. Derudover kommer de også til at spille en rolle til Lær for Livets årsdag lørdag den 17. november 2018.